logo full

Чачанска Родна

Програм је конципиран кроз четири теме – четири програмске целине – четири вредносне тачке града – које своје упориште налазе у историји, култури, менталитету и идентитету Града Чачка.

На слободи

На раскршћу

На Морави

На калдрми