Počela rekonstrukcija Ulice cara Dužana u zoni Narodnog muzeja i Galerije “Nadežda Petrović“

Rekonstrukcija Cara Dusana

Uporedo sa umetničkim segmentima programskog koncepta “Čačak – Prestonica kulture Srbije 2023“, radi se i na uređenju infrastrukture koja će otvoriti mogućnosti za nove kulturne sadržaje u gradu na Moravi.

Rekonstrukcija Ulice cara Dušana, od Gospodar Jovanove do Ulice kralja Petra I, jedna je od infrastrukturnih aktivnosti u okviru projekta Nacionalne prestonice kulture.

Ovi radovi posebno su značajni jer će suštunski povezati centralni gradski muzejski kompleks, u kom se nalaze Narodni muzej i Umetnička galerija “Nadežda Petrović“.

Rekonstrukcijom ulice, pešaci i biciklisti, kao i svi posetioci muzejskog kompleksa sa obe strane ulice, dobiće prioritet u odnosu na vozače putničkih vozila što će biti postignuto uvođenjem “zone 30“.

Trotoari će biti prošireni i umesto parking mesta, ulica će dobiti biciklističku stazu i nove sadnice u cilju ozelenjavanja čitavog prostora. Na sredini ulice biće denivelisani pešački prelaz u kamenoj podlozi, sa ciljem da se povežu muzejski kompleks koga čine Narodni muzej, konak Jovana Obrenovića, Međuopštinski istorijski arhiv i Hadžića kuća, sa muzejskim kompleksom sa druge strane ulice, koga čine Galerija “Nadežda Petrović“ i budući Muzej košarke u objektu Sokolskog doma, na kom nas početak radova očekuje za dvadeset dana. Kako bi se bezbednost pešaka maksimalno povećala, u ovom delu ulice važiće režim “zone usporenog saobraćaja“.

Ulica cara Dušana je arhitektonski prilagođena ranije urađenom projektu rekonstrukcije Ulice župana Stracimira, tako da će po završetku radova na oba projekta, ove dve ulice vizuelno činiti jednu celinu, u kojoj će dominirati tri nijanse sive boje.

U sklopu ovih radova, planirana je i rekonstrukcija vodovodne mreže, izgradnja atmosferske kanalizacije, nove javne rasvete, izmeštanje elektro-energetskih i telekomunikacionih instalacija i postavljanje podzemnih instalacija.

Tehnički detalji u vezi sa rekonstrukcijom Ulice cara Dušana:

  • Kolovoz sa dve kolovozne trake 2×2,75 m (ukupno 5,5 m);
  • Proširen trotoar u zoni muzejskog kompleksa sa leve strane ulice u zoni Narodnog muzeja (3,0 – 3,5 m), dok će na drugoj strani ulice trotoar biti proširen od ulaska u dvorište Umetničke galerije “Nadežda Petrović“ do Muzeja košarke, tj. do Ulice kralja Petra I i biće širine od 2,6-3,6 m;
  • Uz desni trotoar je planirana dvosmerna biciklistička staza širine 2m;
  • Srednji deo ulice na mestu povezivanja dvorišta Galerije „Nadežda Petrović“ i dvorišta Narodnog muzeja planiran je kao integralna ulica u istoj ravni za kretanje pešaka i vozila, širine 26 m;
  • Kolovoz je planiran sa zastorom od asfalta. Trotoari i prelazni plato su planirani sa zastorom od betonskih ploča, s tim što su završnom obradom i bojom prepoznatljivo označene trase kretanja pojedinih učesnika u saobraćaju.
  • U ulici su planirana 22 stabla – 13 stabala na desnoj strani i 9 stabala na levoj strani ulice.

Kada je reč o režimu saobraćaja, saobraćaj će se odvijati po režimu “zona 30“, osim u delu u kome se nalazi već pomenuta „platforma“ koja povezuje dvorišta Galerije “Nadežda Petrović“ i dvorišta Narodnog muzeja, unutar koje će se saobraćaj odvijati po principu “zona usporenog saobraćaja“.